Stichting Mei Elkoar Ien Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Beste dorpsbewoners,

De afgelopen jaren hebben wij als bestuursleden veel tijd en energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor het dorp.  Dit hebben wij altijd met veel plezier gedaan maar de afgelopen twee jaar hangt er een zwarte wolk boven.  In 2016 hebben wij een mooie feestweek georganiseerd. De maanden daarvoor waren voor ons persoonlijk geen aangename maanden. Persoonlijke bedreigingen en veel kritiek op het organiseren in zijn geheel. In 2016 hebben wij de horeca met vrijwilligers gedraaid. Dit was geen keuze van ons als bestuur maar hiertoe werden we gedwongen. Zelfs tijdens de feestweek ging de ellende gewoon verder. Aankondigingsborden die werden vernield, kabels die werden doorgesneden. Dit was dan ook de reden dat wij extra beveiliging hebben ingehuurd tijdens de feestweek. Wij hebben altijd gezegd: ’we doen het voor de rest van de bewoners die het wel kunnen waarderen’.

In september 2017 zijn we met veel energie weer begonnen met de organisatie van de feestweek. Tijdens de voorbereiding hebben wij de geluiden en signalen, die we vanuit het dorp hebben ontvangen na de feestweek 2016, dat er behoefte is om het programma van de feestweek aan te passen en te vernieuwen. Vooral had het dorp behoefte aan vernieuwing. Om hier een breed draagvlak voor te vinden hebben we een aantal brainstorm avonden gehad om te kunnen kijken waar wij kunnen vernieuwen en waar we verbindingen kunnen maken.  Er zijn op dit moment nog geen concrete beslissingen genomen maar de onrust is  wederom teruggekeerd, vooral via sociale media.

De reacties die hier verspreid worden zijn ondoordacht, raken kant nog wal en zijn totaal respectloos.

Daar komt nog bij dat door deze acties de besluiten van het bestuur dusdanig worden gemanipuleerd. En de middelen die hiervoor gebruikt worden gaan onze normen en waarden te buiten. Het kan niet zo zijn dat het bestuur elk besluit dat ze wil nemen moet toetsen bij een handje vol personen die meent dat zij bepalen wat het bestuur moet bepalen.

 

Het valt ons zwaar om de volgende beslissing met jullie te delen, bovenstaande heeft ons als bestuur van stichting Mei Elkoar Ien doen besluiten om alle activiteiten voor 2018 te annuleren.

 

 

 

Stichting Mei Elkoar Ien is in 1979 opgericht. Het doel van de stichting is het organiseren van activiteiten ter vergroting van de leefbaarheid van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a. de KuierKlaverTocht, Viswedstrijd, de Rommelmarkt , Spokentocht, intocht Sinterklaas. En eens in de 2 jaar organiseren we de Feestwike.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door donateurs en bedrijfsdonateurs. En natuurlijk niet te vergeten de vele vrijwilligers.

Bent u nog geen donateur of wilt u als bedrijf Mei Elkoar Ien financieel ondersteunen op de site kunt u zich inschrijven, heeft u nog vragen voor u besluit donateur of bedrijfsponsor te worden via het contact formulier kunt u uw vragen aan ons stellen.