Stichting Mei Elkoar Ien Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

 

Zodra het programma voor 2017 bekend is

zullen wij dat hier plaatsen.

Hou de website en de facebook pagina van MEI in de gaten voor het  programma 2017.